Powered by Property.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-10-22 九龍城 御太子 3 B 649 8.980 @13837 詳情 最近放盤
  2020-10-21 九龍城 獅子石道1號 18 B 6.565 詳情 最近放盤
  2020-10-21 九龍城 鴻福樓 3 B 3.030 詳情 最近放盤
  2020-10-19 九龍城 嘉豪軒 17 B 1368 19.000 @13889 詳情 最近放盤
  2020-10-19 九龍城 博林軒 23 A 750 9.080 @12107 詳情 最近放盤
  2020-10-19 九龍城 御太子 3 B 649 8.980 @13837 詳情 最近放盤
  2020-10-16 九龍城 太子匯 32 A 1144 14.000 @12238 詳情 最近放盤
  2020-10-16 九龍城 豪華之家 1 C2 7.700 詳情 最近放盤
  2020-10-14 九龍城 侯王道16號 12 B 439 6.080 @13850 詳情 最近放盤
  2020-10-14 九龍城 龍翔閣 2 F 2.680 詳情 最近放盤
  2020-10-14 九龍城 侯王道16號 6 C 313 4.500 @14377 詳情 最近放盤
  2020-10-12 九龍城 興發樓 2 E 1.900 詳情 最近放盤
  2020-10-12 九龍城 豪門 22 B 1163 13.280 @11419 詳情 最近放盤
  2020-10-12 九龍城 東頭村 貴東樓 27 16 2.718 詳情 最近放盤
  2020-10-12 九龍城 太子匯 35 B 738 9.800 @13279 詳情 最近放盤
  2020-10-09 九龍城 碧殿閣 8 A 1350 14.500 @10741 詳情 最近放盤
  2020-10-07 九龍城 衙前圍道122號 2 B 2.100 詳情 最近放盤
  2020-10-07 九龍城 御豪門 48 A 1332 18.980 @14249 詳情 最近放盤
  2020-10-06 九龍城 打鼓嶺道58-60號 2 60 4.718 詳情 最近放盤
  2020-10-06 九龍城 太子樓 4 C 3.600 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.