Powered by Property.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-07-26 九龍城 碧佳閣 4 C 697 9.060 @12999 詳情 最近放盤
  2021-07-26 九龍城 東頭村 貴東樓 7 4 4.300 詳情 最近放盤
  2021-07-22 九龍城 東頭村 興東樓 9 20 1.740 詳情 最近放盤
  2021-07-22 九龍城 衙前塱道1號A-B 3 1A 12.300 詳情 最近放盤
  2021-07-20 九龍城 東頭村 振東樓 6 16 2.900 詳情 最近放盤
  2021-07-20 九龍城 曉薈 17 B 424 5.680 @13396 詳情 最近放盤
  2021-07-19 九龍城 城南道66-68號 6 A 4.100 詳情 最近放盤
  2021-07-16 九龍城 啟德道48號 5 5.476 詳情 最近放盤
  2021-07-16 九龍城 垣天大廈 8 68 6.361 詳情 最近放盤
  2021-07-16 九龍城 啟德道70-72號 2 B 4.144 詳情 最近放盤
  2021-07-16 九龍城 松林 26 682 9.000 @13196 詳情 最近放盤
  2021-07-15 九龍城 龍華樓 2 B 300 3.000 @10000 詳情 最近放盤
  2021-07-15 九龍城 侯王道16號 12 C 313 4.750 @15176 詳情 最近放盤
  2021-07-14 九龍城 懿薈 21 A 2498 48.000 @19215 詳情 最近放盤
  2021-07-14 九龍城 永發樓 5 C 2.000 詳情 最近放盤
  2021-07-14 九龍城 松林 26 682 9.000 @13196 詳情 最近放盤
  2021-07-13 九龍城 御豪門 11 A 1332 14.980 @11246 詳情 最近放盤
  2021-07-13 九龍城 太子匯 16 C 738 10.000 @13550 詳情 最近放盤
  2021-07-13 九龍城 衙前塱道4-6號 1 A 2.000 詳情 最近放盤
  2021-07-13 九龍城 東頭村 逸東樓 9 3 2.700 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.